SFO

SFO, ved vår skule


På grunn av at alle klassar går kvar dag på skulen og tida elevane går på bussen (ca. kl 7:50 – 8:30) og til dei er heime (ca 15:30-16), viser det seg at det er lite/ingen behov for SFO ved vår skule.

Difor har ikkje skulen eit SFO tilbod. Men vi har inngått avtale med Midøy Velforeining ved å tilby eit alternativ for feriane med aktivitetsdagar, viss det då blir meldt om behov. Dette kartleggast før kvar ferie. Pris kr. 300,- pr. dag. Aktivitetsdagane i feriane er berre eit tilbod om det blir økonomisk forsvarleg med tal på elevar i forhold til pris (må vere minst 5 elevar). Vi kan vere behjelpeleg med å finne alternative løysingar, viss det blir lite påmelding. Elevar ved andre skular kan også nytte seg av dette tilbodet.