SFO

SFO, slik vi tenkjer


SFO står for skule-fritids-ordning. Kanskje skulle bokstavane heller stått for sosialt-felleskap-omsorg?


Barna er fri frå skulearbeid i sfo-tida. Der skal dei finne ein base der dei kan vere saman med vener, men med ein tilgjengeleg vaksen. I sfo-tida skal der vere rom, tid og utstyr til leik både inne og ute, men barna skal også ha tilgjengelege spel, bøker, data, musikk, ulike byggeleiker, teikne/måleutstyr, formingsmateriell osv. Leikne og kreative barn skal kunne utfalde seg, og i tillegg ha høve til å vere nysgjerrige og utforske. Barna skal kunne vere både aktive, og kunne finne ro. Utviklinga av den sosiale kompetanse står høgt på dagsorden, og det verdifulle samspelet mellom barna skal takast godt vare på, og om nødvendig, rettleiast i. I alt dette skjer det også mykje læring! Den vaksne i sfo skal vere tilgjengeleg og trygg, og sjå til at sfo-tida blir best mogeleg for barna. Den vaksne må arbeide for at alle skal oppleve at dei er like verdfulle!


Åpningstider


Vi styrer etter å lage eit tilbod som er tilpassa det behov foreldra og barna har.

Dei siste åra har det ikkje vore behov for SFO. Truleg er dette fordi vi har skule kvar dag og at dei fleste elevane er heime fra skulen mellom halv fire og fire. Dette gjer at foreldra då har kome heim eller er snart heime etter endt arbeidsdag. Ved nok interesse så har vi tilbod om SFO i haust- og vinterferien, og i sommarvekene utanom fellesferien.

Det kostar kr. 300 pr dag inkludert mat.

Dette tilbodet er ope for alle som har behov, også dei som ikkje er elevar ved skulen.Når vi har åpen SFO ordning er det mogelegheit for buss etter følgjande ruter:


Frå Gangstad/skulen kl 15.25 i retning Midsund/Aksla

Frå Gangstad/skulen kl 16.35 i retning Dryna

Frå Gangstad/skulen kl 16.55 i retning Midsund/Aksla

Midsund Montessoriskule AS,

Skulevegen 29, 6475 Midsund


Telefon 71 27 99 65   

Mobil 413 97 499


Epost: post(at)midsundmontessori.no
Copyright © All Rights Reserved. Kopiering kun etter skriftlig avtale