Skulerute

Skuleskyss


Det er gratis skuleskyss til alle i Midsund kommune som ynskjer å være elev ved skulen. Skuleskyssen er det fylkeskommunen saman med kommunen som er ansvarlige for. Kostnadane vert i all hovedsak dekt av fylkeskommunen på same måte som ved den offentlege skulen.


Skulerute


Vi følgjer same skulerute som den offentlege skulen. Frå Møre og Romsdal Fylkeskommune har vi fått følgjande plan:Midsund Montessoriskule AS,

Skulevegen 29, 6475 Midsund


Telefon 71 27 99 65   

Mobil 413 97 499


Epost: post(at)midsundmontessori.no
Copyright © All Rights Reserved. Kopiering kun etter skriftlig avtale